22 December 2015

Blogmas (7) Caramel bars ("Grilážky")

This time we are going to show you one of the most traditional recipes for Slovakia. “Grilážky” We dare you to pronounce it:P. Let’s call it Caramel bars in here.


Čas ukázať vám jeden tradičný vianočný recept na karamelové tyčinky – grilážky. Piekli ste ich aj vy tento rok?

In Slovakia there is no household without these goodies during the Christmas time.
We hope you will give it a try, no matter where you live.

Na Slovensku nie je asi domácnosť, kde by sa tieto karamelové tyčinky počas Vianoc nepiekli. Dúfame, že ich vyskúšate aj vy, nezávisle od toho, kde žijete J

You will need:
Budete potrebovať:


·         250 g of chopped walnuts
·         250 g of sugar
·         250g of butter (unsalted)
·         1 can of sweetened condensed milk
·         Plain wafers

·         250g nasekaných vlašských orechov
·         250g cukru
·         250g masla
·         1 konzervu kondenzovaného mlieka (salko)

·         Tortové oblátky 

The first step is to make a caramel.

Prvým krokom je spraviť karamel. 


When the sugar is melted, add the can of condensed milk.

Keď je cukor roztopený na karamel, pridajte kondenzované mlieko. 


MAKE SURE to constantly stir it, it can get burned pretty easily!

Stále miešajte, inak vám to môže veľmi rýchlo prihorieť.

Stir until it is combined and then you can add the butter.

Miešajte dovtedy, kým sa karamel nespojí s kondenzovaným mliekom. Potom môžete pridať maslo.  Finally, put in the chopped wallnuts to make a compact mixture with which you will  
fill the wafers.

Nakoniec pridajte orechy, aby sa vytvorila hustá zmes (ak je riedka, nebojte sa pridať ešte orechy), s ktorou budete plniť tortové oblátky.   


One additional step: To make the bars look extra fancy, you can melt some dark chocolate and pour in a half of the bar. Or even the whole bar if you like. ;)     
Jeden dodatočný krok: Ak chcete aby tyčinky vyzerali farebnejšie a krajšie, namáčajte polovicu (alebo aj celú tyčinku) do roztopenej čokolády.              

No comments:

Post a Comment