30 November 2015

Blogmas (1) – DIY Advent Calendar

Our roommate turned 20 on Sunday so we have decided to make something special for her. As she is in love with sweets (to be honest, who is not?!), plus Christmas is coming (whoop whoop!), we have made her this DIY Advent Calendar that you can easily recreate to make an original present for your friends or family.

Naša spolubývajúca oslávila v nedeľu 2O-te narodeniny, tak sme sa rozhodli prekvapiť ju niečím špeciálnym. Keďže miluje sladkosti (kto by ich nemal rád?!), a tiež prichádzajú Vianoce (whoo whoo), rozhodli sme sa pre DYI adventný kalendár, ktorým sa môžeš inšpirovať aj ty. Prekvap niekoho z tvojej rodiny alebo kamarátov!

You will need:
A looooooots of sweets (maybe some cheeky little bottle of Vodka that we have managed to find;D you never know when you are gonna need it! First aid for exam periooood:o)

Potrebujeme:
Veeeeeeeeeeeeľa sladkostí (Môžeš aj nejakú malú fľašku vodky – tak ako my, nikdy nevieš, kedy ju budeš potrebovať! Prvá pomoc počas skúškového :o) )


Wrapping paper of your choice, some kind of string,little clips and little "envelopes" made of paper + scissors and a tape. 
Baliaci papier podľa tvojho výberu, špagát, štipce s vianočnou tematikou a malé obálky, ktoré sme si vyrobili z papiera + nožničky a lepiacu pásku. 


Take your time and be creative ;)
Urob si čas a buď kreatívny/a J

Here is the finished result:
A tu je výsledok:And here is the happy face! This is what Christmas is about, people! 
Making SOMEONE ELSE happy ;)

            A tu je šťastná tvár našej oslávenkyne. Presne toto je to, o čom sú Vianoce, priatelia!
                                          Spraviť niekoho ďalšieho šťastným ;)

22 November 2015

MAJK SPIRIT WHITE SHOW (the best experience ever) ♥

                                                                                                                                                             

For my 20th Bday Andy gave me the best present I could ask for. Not only she gave me two tickets for Majk Spirit´s show here in Brno but she went with me! (even she did not like this kind of music before, she enjoyed it very much and what´s more she has added his songs to her playlist. Meaning I have managed to make her love him tooo muahaha) ;D
As I have been to Black Tour and also a few other concerts in summer ( I may be a little obsessed, just a little) I can say that I liked  White Show the most. The live band, his performance, atmosphere...Unbelievable!
I definitely recommend you to go there.  :)  
#K

Na moje 20-te narodeniny som od Andy dostala najlepší darček, aký som si mohla priať. Nedala mi iba dva lístky na show Majka Spirita, ale išla so mnou! (Napriek tomu, že pred tým vôbec nemala rada tento štýl hudby, užila si to a dokonca si ešte pridala jeho pesničky do playlistu. Čo znamená, že som jej dokázala, že je fakt dobrý!)
Keďže som už bola na Black Tour a tiež na iných jeho koncertoch počas leta (áno, som ním trošku posadnutá; ale iba trošku), môžem povedať, že White Show sa mi páčila najviac. Live band, jeho vystúpenie, atmosféra...Neskutočné!
Ak máte možnosť, odporúčam vám tam ísť. Užijete si to tak, ako my.


For those who do not know him:
Majk Spirit is a slovak  raper, however he is not like the others.. For the whole time he was smiling, enjoying what he was doing and  as he said: "Even if I had all  money of the world I would still be here on this stage in front of you."
He is  not just a celebrity, he should have his own category. Someone who is trying to make an impact on young generation IN A GOOD WAY.

Aaaand we also have to mention the three singers, who were absolutely amazing, making the atmosphere even better. Especially the left guy with a blak cap ;) ;) We fancied him very much :3

Enough of rambling, go ahead and check out the video ;) Enjoy!
#K&A

Pre tých, čo nevedia, kto to je:
Majk Spirit je slovenský raper, avšak nie ako všetci ostatní...Celý čas, počas jeho vystúpenia, sa usmieval, užíval si to, a tiež povedal: „Aj keby som mal všetky peniaze sveta, stále by som bol tu - pred vami na pódiu.“
On nie je celebrita, mal by mať svoju vlastnú kategóriu. Niekto, kto sa snaží vplývať na mladú generáciu v tom najlepšom smere.

A tiež nemôžeme zabudnúť spomenúť dvoch spevákov a speváčku, ktorí boli úplne úžasní, dotvárali už vtedy dokonalú atmosféru. Špeciálne chalan vľavo s čiernou čapicou J

Koniec vychvaľovania, veď pozri video J

20 November 2015

FACTS ABOUT US

1.     We are Andy (21) & Katka (20)


  2.    We are from Slovakia
      Sme zo Slovenska.
  3.    We study Business Economics and Management at Mendel University in       Brno (Czech Republic)
     Študujeme Ekonomiku a Manažment na Mendelovej univerzite v Brne.
4.  We are roommates
    Sme spolubývajúce J

5.    We got to be sisters in our past life!
     Určite sme boli sestry v našich minulých životoch!
6.    We ain’t got no money in a bank…
    Sme bežné študentky s prázdnymi účtami v banke7.    Orientation is not really our thing (e.g. Last Monday we spent one hour looking for one firm. The key is to pretend you know where you are going! We have managed to find it!!)
    Orientácia vôbec nie je naša silná stránka (Minulý pondelok sme hodinu hľadali jednu       firmu. Avšak dôležité bolo predstierať, že vieme kam ideme. A predsa sme našli!)
8.    We love to laugh even though most of the time we don’t know why we laugh..
    Milujeme smiech, hoci občas nevieme, na čom sa smejeme...
9.  We tend to get in awkward situations 90% of the time
              V 90tich % sa dostaneme do nešťastne trápnych situácii.
                                   A TO SME MY J