22 November 2015

MAJK SPIRIT WHITE SHOW (the best experience ever) ♥

                                                                                                                                                             

For my 20th Bday Andy gave me the best present I could ask for. Not only she gave me two tickets for Majk Spirit´s show here in Brno but she went with me! (even she did not like this kind of music before, she enjoyed it very much and what´s more she has added his songs to her playlist. Meaning I have managed to make her love him tooo muahaha) ;D
As I have been to Black Tour and also a few other concerts in summer ( I may be a little obsessed, just a little) I can say that I liked  White Show the most. The live band, his performance, atmosphere...Unbelievable!
I definitely recommend you to go there.  :)  
#K

Na moje 20-te narodeniny som od Andy dostala najlepší darček, aký som si mohla priať. Nedala mi iba dva lístky na show Majka Spirita, ale išla so mnou! (Napriek tomu, že pred tým vôbec nemala rada tento štýl hudby, užila si to a dokonca si ešte pridala jeho pesničky do playlistu. Čo znamená, že som jej dokázala, že je fakt dobrý!)
Keďže som už bola na Black Tour a tiež na iných jeho koncertoch počas leta (áno, som ním trošku posadnutá; ale iba trošku), môžem povedať, že White Show sa mi páčila najviac. Live band, jeho vystúpenie, atmosféra...Neskutočné!
Ak máte možnosť, odporúčam vám tam ísť. Užijete si to tak, ako my.


For those who do not know him:
Majk Spirit is a slovak  raper, however he is not like the others.. For the whole time he was smiling, enjoying what he was doing and  as he said: "Even if I had all  money of the world I would still be here on this stage in front of you."
He is  not just a celebrity, he should have his own category. Someone who is trying to make an impact on young generation IN A GOOD WAY.

Aaaand we also have to mention the three singers, who were absolutely amazing, making the atmosphere even better. Especially the left guy with a blak cap ;) ;) We fancied him very much :3

Enough of rambling, go ahead and check out the video ;) Enjoy!
#K&A

Pre tých, čo nevedia, kto to je:
Majk Spirit je slovenský raper, avšak nie ako všetci ostatní...Celý čas, počas jeho vystúpenia, sa usmieval, užíval si to, a tiež povedal: „Aj keby som mal všetky peniaze sveta, stále by som bol tu - pred vami na pódiu.“
On nie je celebrita, mal by mať svoju vlastnú kategóriu. Niekto, kto sa snaží vplývať na mladú generáciu v tom najlepšom smere.

A tiež nemôžeme zabudnúť spomenúť dvoch spevákov a speváčku, ktorí boli úplne úžasní, dotvárali už vtedy dokonalú atmosféru. Špeciálne chalan vľavo s čiernou čapicou J

Koniec vychvaľovania, veď pozri video J

No comments:

Post a Comment