20 November 2015

FACTS ABOUT US

1.     We are Andy (21) & Katka (20)


  2.    We are from Slovakia
      Sme zo Slovenska.
  3.    We study Business Economics and Management at Mendel University in       Brno (Czech Republic)
     Študujeme Ekonomiku a Manažment na Mendelovej univerzite v Brne.
4.  We are roommates
    Sme spolubývajúce J

5.    We got to be sisters in our past life!
     Určite sme boli sestry v našich minulých životoch!
6.    We ain’t got no money in a bank…
    Sme bežné študentky s prázdnymi účtami v banke7.    Orientation is not really our thing (e.g. Last Monday we spent one hour looking for one firm. The key is to pretend you know where you are going! We have managed to find it!!)
    Orientácia vôbec nie je naša silná stránka (Minulý pondelok sme hodinu hľadali jednu       firmu. Avšak dôležité bolo predstierať, že vieme kam ideme. A predsa sme našli!)
8.    We love to laugh even though most of the time we don’t know why we laugh..
    Milujeme smiech, hoci občas nevieme, na čom sa smejeme...
9.  We tend to get in awkward situations 90% of the time
              V 90tich % sa dostaneme do nešťastne trápnych situácii.
                                   A TO SME MY J

No comments:

Post a Comment